Certifikát


Zkouška požární odolnosti

Společnost EMI-TÜV SÜD
Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. /s.r.o./
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

jako certifikační organizace působící podle maďarské normy MSZ EN ISO / IEC 17065: 2013, na základě výsledku certifikačního procesu provedeného na žádost společnosti
Top Step 888 Kft. /s.r.o./

(H-1152 Budapest, Dugonics utca 56.),
osvědčuje, že jím projektované a vyrobené, schodové konstrukce ze sadrobetónového materiálu,
s maximálním rozpětím 5,0 m a užitečnou šířkou ramen 90 cm,

  • podepřené oboustranným trámem, vysoké jako podlaží, rovné, jednoramenové,
  • podepřené jednostranným trámem, na druhé straně podepřeny zdí, vysoké jako podlaží, rovné, jednoramenové,
  • na dvou stranách průběžně podepřeny, rovné, resp. se zakřivenou linií, jednoramenné a
  • s nosnou podestou dvouramenné, vedle jejich odborném bočním podpretí

vyhovují požadavkům

normy MSZ EN 1990: 2011 és MSZ EN 1991-1-1: 2005 vztahujícím se

na třídu použití "A".

Certifikát byl vyhotoven na základě Hodnotícího protokolu č. T-41-É007 / 21 ze dne 12. května 2021 společnosti EMI-TÜV SÜD Kft. a je platný při dodržení v něm uvedených náležitostí.

Číslo typového certifikátu: T-41-É007 / 2021
Platnost certifikátu: do 12. května 2024.

Výrobu sadrobetónových schodů musí provést kvalifikovaný zhotovitel na základě výrobně-technologického pokynu "Popis výrobního procesu schodů ze sadrobetónu" vydaného společností Top Step 888 Kft. Během stavby podepření z boku je třeba zajistit se zvláštní péčí. V případě použití snížené výšky okrajového trámku je potřebný individuální průzkum.

Ve městě Szentendre, dne 12. května 2021