Info k realizaci

Vaše přítomnost je na začátku důležitá
Před zahájením prací a po ukončení prací je důležitá přítomnost Objednavatele resp. zmocněné osoby, z důvodu nutnosti podpisu potřebných dokumentů a dohodu případných změn. Před zahájením prací realizátor změří prostor a určí přesné rozměry - výšku stupnic, výška hlavy, obložení, podlah. Také zapíše požadovaný tvar do dokumentu, který bude podepsán Objednavatelem, který svým podpisem odsouhlasí rozměry.

Na konci výstavby je nutné aby Objednatel odsouhlasil převzetí stavby podepsáním protokolu.

Voda, elektrika potřebná na stavbě
Abychom mohli začít výstavbu je třeba aby Objednatel zajistil přívod elektrické energie (napětí 220 V) a vodu.


Mějte prostor na výstavbu připravený
Objednatel zajistí kompletní připravenost prostoru výstavby podle výkresu tak, aby Zhotoviteli bylo umožněno řádně a včas provést výstavbu: odstraněny staré schodiště (pokud nebylo dohodnuto odstraňování naší firmou) připravený strop - otvor ve stropní desce, stěny.

Prosíme zajistěte prostor tak, aby se předešlo poškození či zaprášení (nábytek, podlaha ..). Za případné škody neodpovídáme.

Nutné je zajistit prostor stavby, tak aby se zamezilo poškození schodiště vodou, deštěm.

Pracovat můžeme jen ve vašich prostorách
Upozorňujeme, že můžeme pracovat (míchat beton, uložit potřebný materiál a nářadí ..) pouze v prostorech, které jsou ve vašem vlastnictví, ne ve společných prostorách jako je např. schodiště, před bránou apod.


Otevřete nám načas
Důležité je umožnit vstup na místo plnění v přesně dohodnutém čase a poskytnout zhotoviteli právo na přístup a užívání všech částí staveniště během celého průběhu zhotovování díla jakož i za účelem případného odstranění vad díla, na které se zhotovitel zavázal v předávacím protokolu. Jsme rádi pokud nemáme zbytečné prostoje.

Vyhrazujeme si právo uvést čas (hodinu) začátku výstavby, který Vám sdělíme. Prosíme o pochopení, neboť realizaci předchází příprava a častokrát musíme absolvovat dlouhou vícehodinovou cestu k vám (záleží od místa realizace) a ne vždy je možné přesně předpokládat dopravní situaci.


Uvažujte předem o zábradlí
Naplánujte si předem jaké bude zábradlí u schodů s otevřeným bokem. Obdržíte technický výkres s parametry jaké musí splňovat držáky na zábradlí. Držáky se zabudovávají do konstrukce při výstavbě, proto pokud budete mít vlastní, musí být již připraveny na stavbě. Pokud budeme zabudovávat držáky od nás, cena za kus je 20 €. Uveďte prosím předem potřebný počet držáků na zábradlí.

Upozorníme Vás pokud by mělo být schodiště nepohodlné
V případě, že kvůli nedostatku prostoru (nebo dle vašich požadavků) vychází nepohodlné schodiště, uvádíme to v nabídkovém listu. Nepohodlné schodiště znamená, že podstupnice jsou příliš vysoké či úzké nebo vznikne při výstupu po schodišti nedostatečná výška prostoru mezi schodištěm a stropem (důležité je, aby si majitel nebouchl hlavu při výstupu po schodišti, kvůli nedostatečnému otvoru ve stropě. Vždy počítáme s minimální výškou 2 , 2m od každého schodu směrem nahoru.)

Schody předáváme v syrovém stavu
Schodiště předáváme v hrubém stavu - postavíme konstrukci, ale přestěrkováním detailů či malováním se nezabýváme. Po dokončení výstavby je třeba ponechat dřevěné podpěry 10 dní. Odstranění je jednoduché a nevyžaduje si odborníka, proto se kvůli odstranění na stavbu nevracíme, jen v případě kdyby byl realizátor nablízku.

Doporučujeme rozhodovat se předem
Samozřejmě umíme se změnám přizpůsobit na místě, ale doporučujeme neměnit plán výstavby v den realizace, může se stát, že realizátor vzhledem ke změně nebude mít s sebou dostatek materiálu, což znamená zvyšování nákladů a prodlužování času realizace. Každé práce na více budou doúčtovány.

Děkujeme za vaši součinnost.