Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Je pro nás důležité, aby vaše údaje byly v bezpečí!

Od 25.5.2018 jsou vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/676 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů t.j GDPR) a v souladu se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně doplněné některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.5.2018.

Do 24.5.2018 jsou všechny osobní údaje získané během vaší návštěvy, zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU (Dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") jakož i v souladu s platnou evropskou legislativou.

Co jsou osobní údaje?

Jakákoliv informace, kterou vás přímo či nepřímo víme identifikovat na základě obecně použitelného identifikátoru nebo jiného identifikátoru. Spadají sem zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, informace o využívání služeb nebo činnostech a preferencích fyzické osoby.

Budeme uchovávat vaše údaje v bezpečí a provedeme preventivní opatření k zajištění dat proti ztrátě, zneužití nebo pozměňování. Zaměstnanci a smluvní partneři společnosti Stavba schodů 888 s.r.o., kteří mají přístup k vašim údajům, aby vám mohly poskytovat služby, jsou smluvně zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a nesmí je využívat na žádný účel.

Jaké uchováváme údaje a jak je využíváme?

Nejčastěji uchováváme vaše osobní údaje, které dobrovolně zadáváte do formulářů na našich stránkách - kontaktní, objednávkový formulář. Uchováváme údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa. Vaše osobní údaje jsou používány k blíže konkretizovány účely v těchto zásadách, a to jen v nezbytném rozsahu.

V době vaší návštěvy našich stránek zaznamenáváme IP adresu, která je vám přidělena vaším poskytovatelem internetu. Zaznamenáváme čas strávený na naší stránce, z jakých stránek jste nás navštívili, které podstránky si prohlížíte. Vzhledem k tomu, že jde o váš online identifikátor jsou tyto informace považovány za osobní údaj a nakládáme s ním se zvýšenou péčí.

Verejný register spracovania

Osobaodpovědná za ochranu osobních údajů poskytuje následující údaje:

Název odpovědné organizace: Stavba schodů, s.r.o., Špitálska 2905, 945 01 Komárno, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, v oddíle Sro vložka č. 45754 / N.

K sběru osobních údajů dochází na stránkách www.stavbaschodov.sk

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, místo podnikání, IČO, DIČ, DIČ - potřebné k fakturaci a vystavení dokladů - právním základem je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících z daňových zákonů, z předpisů o účetnictví, z občanského zákoníku a dalších zvláštních právních předpisů .

Osobní údaje zadávané do kontaktního formuláře využíváme: e-mail: komunikace o vyřízení objednávky, doručení dodatečných informací k objednávce od dodavatele

telefonní číslo: informativní komunikace, komunikace se zákazníkem o vyřízení objednávky, doručení objednávky, doručení dodatečných informací od dodavatele

Co zpracování údajů znamená?

Na základě vámi poskytnutých údajů vám umíme službu poskytnout. Jedná se o zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji, nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými nebo neautomatickými prostředky.

Cookies

Tato internetová stránka shromažďuje a uchovává údaje pro marketingové a optimalizační účely webu. Mohou být nastaveny cookies ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics - Statistiky a vylepšení webu, Žádné osobní údaje

Google Adwords - Poskytování cílené reklamy, Žádné osobní údaje https://adsettings.google.com/

Kontaktní formulář, cenová nabídka a jiné formuláře - kontakt a zaslání nabídky, Jméno, příjmení, telefon, emailová adresa

Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Cookies lze použít k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z počítače někdy navštívili. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány na uvedené účely po dobu 30 let (vzhledem k záruční dobu v délce 30 let), pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dále archivovat). V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání (případně do zpochybnění oprávněného zájmu provozovatele) je zpracování vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali. V případě odvolání svého souhlasu využijte e-mail: info@sadrobetonoveschody.sk

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám.